ELS USUARIS I EL RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Aquest lloc web ha estat creada per PER L’HORTA per a ús informatiu i personal pels usuaris. Mitjançant aquest avís legal, es pretén regular l’accés i ús d’aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s’accepten els següents termes i condicions: l’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

El simple accés a aquest lloc web no implica cap tipus de relació comercial entre PER L’HORTA i l’usuari.

L’accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella.

El propietari del lloc web pot oferir serveis o productes que poden estar subjectes a unes condicions particulars que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents condicions, i sobre els quals informarà l’usuari en cada cas concret.


POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

PER L’HORTA no és responsable pel contingut dels llocs web que l’usuari pot accedir a través dels possibles enllaços proporcionats al lloc web i declara que en cap cas seran examinats o exercitaran cap tipus de control sobre els continguts d’altres pàgines Web.

Tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, precisió, veracitat, validesa o legalitat de fora de les pàgines de propietat que es pugui accedir mitjançant enllaços.

PER L’HORTA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany derivat, als usuaris del seu lloc web, per la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència,PER L’HORTA no es fa responsable, en cap cas, pels danys i perjudicis que pugui patir l’usuari per navegar per Internet.


MODIFICACIONS

PER L’HORTA es reserva el dret de fer canvis que crega oportuns sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant en relació amb els continguts del lloc web, com en les condicions d’ús de la mateixa, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions les pot fer a través del seu lloc web, en qualsevol forma permesa en dret i ser vàlides durant l’època en la qual es publiquen a la web , fins que siguen modificades per altres posteriors.


PROTECCIÓ DE DADES

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), informem als usuaris que les dades personals que, en algun moment, aporten a través del formulari de contacte, seran incorporades a fitxers propietat i responsabilitat de PER L’HORTA, amb la finalitat de :

  • la identificació de l’usuari amb el propòsit d’una atenció més personalitzada.
  • L’administració, l’estudi i la millora de l’oferta de serveis
  • L’estudi i disseny de nous serveis en virtut de les preferències dels usuaris.
  • L’enviament de informació tècnica, comercial i informativa sobre PER L’HORTA.
  • Remetre-li comunicacions per via electrònica sobre les activitats organitzades per Per L’Horta.

Amb aquesta finalitat i d’acord amb el Reial decret 1720 / 2007, de 21 de desembre, PER L’HORTA, adopta les mesures de seguretat adequades a les dades personals facilitades pels usuaris, els mitjans i mesures tècniques per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les mateixes.

Les vostres dades personals no seran cedides a cap tercera persona, empresa o entitat, excepte aquells que per les obligacions legals, així cal fer-ho.

Les dades facilitades han de ser veritables, exactes, completes i actualitzades, sent l’usuari l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogueren ocasionar a PER L’HORTA, o a qualsevol tercer a causa de la falsedat, inexactitud, insuficiència o no actualització de les mateixes.

En cas de que l’usuari siga menor d’edat, s’adverteix que ha d’obtenir l’autorització prèvia del major que estiga a càrrec per facilitar les dades personals facilitades. PER L’HORTA s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat pel incompliment d’aquest requisit.

Els usuaris poden exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals, d’acord amb les disposicions de la legislació sobre protecció de dades personals, per correu electrònic a:  perlhorta@perlhorta.info

Quant al Registre de Visites, PER L’HORTA, comunica als usuaris que l’adreça de IP amb la que accedeix al servidor de PER L’HORTA, la data i l’hora d’accés, així com les planes que visite, quedaran recollides i emmagatzemades en un arxiu LOG que serà objecte de tractament per part de PER L’HORTA als efectes de comptabilitzar les visites que rep així com per la realització d’estadístiques, mantenint en tot moment l’anonimat.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, o com a cessionària, a PER L’HORTA que seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual aplicable la normativa espanyola i comunitària en aquest camp , com els tractats internacionals subscrits per Espanya i relacionades amb aquest entorn.

Tots els drets reservats. D’acord amb la Llei de propietat intel·lectual, es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de tot o part dels continguts de les pàgines web sense el consentiment exprés de PER L’HORTA.


LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o les activitats en ell, serà d’aplicació la llei espanyola, que expressament sotmet a les parts, sent competents per a la resolució de qualsevol divergència que sorgeixi de o relacionats amb el seu ús, si escau, els jutjats de VALÈNCIA.